Εφημερίες Διδακτικού Προσωπικού 28/11/11-23/12/11

Λεπτομέρειες
Προβολές: 76

 

ΔΕΥΤΕΡΑ (28/11)

ΤΡΙΤΗ (29/11)

ΤΕΤΑΡΤΗ (30/11)

ΠΕΜΠΤΗ (1/12)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (2/12)

Προαύλιο

Αθανασίου Ι.

Γκιάτα Σ.

Δάρδα Σ.

Γιώτα Ε.

Ιωαννίδου Μ.

Πρώτος όροφος

Δημητρίου Π.

Ιωάννου Η.

Κουσιπέτκος Ε.

Κολομπότσιος Ν.

Λαζένκας Σ.

Σκάλες

Κουτσούμπα Κ.

Μαλάμα Π.

Κλέπκου Σ.

Λέκκα Ι.

Μιχμίζου Δ.

Δεύτερος όροφος

Παππάς Ι.

Νεδέλκου Χ.

Μπάρα Υ.

Σκένδου Σ.

Νταντινάκη Π.

 

ΔΕΥΤΕΡΑ (5/12)

ΤΡΙΤΗ (6/12)

ΤΕΤΑΡΤΗ (7/12)

ΠΕΜΠΤΗ (8/12)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (9/12)

Προαύλιο

Παππάς Ι.

Νεδέλκου Χ.

Μπάρα Υ.

Σκένδου Σ.

Νταντινάκη Π.

Πρώτος όροφος

Αθανασίου Ι.

Γκιάτα Σ.

Δάρδα Σ.

Γιώτα Ε.

Ιωαννίδου Μ.

Σκάλες

Δημητρίου Π.

Ιωάννου Η.

Κουσιπέτκος Ε.

Κολομπότσιος Ν.

Λαζένκας Σ.

Δεύτερος όροφος

Κουτσούμπα Κ.

Μαλάμα Π.

Κλέπκου Σ.

Λέκκα Ι.

Μιχμίζου Δ.

 

ΔΕΥΤΕΡΑ (12/12)

ΤΡΙΤΗ (13/12)

ΤΕΤΑΡΤΗ (14/12)

ΠΕΜΠΤΗ (15/12)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (16/12)

Προαύλιο

Κουτσούμπα Κ.

Μαλάμα Π.

Κλέπκου Σ.

Λέκκα Ι.

Μιχμίζου Δ.

Πρώτος όροφος

Παππάς Ι.

Νεδέλκου Χ.

Μπάρα Υ.

Σκένδου Σ.

Νταντινάκη Π.

Σκάλες

Αθανασίου Ι.

Γκιάτα Σ.

Δάρδα Σ.

Γιώτα Ε.

Ιωαννίδου Μ.

Δεύτερος όροφος

Δημητρίου Π.

Ιωάννου Η.

Κουσιπέτκος Ε.

Κολομπότσιος Ν.

Λαζένκας Σ.

 

ΔΕΥΤΕΡΑ (19/12)

ΤΡΙΤΗ (20/12)

ΤΕΤΑΡΤΗ (21/12)

ΠΕΜΠΤΗ (22/12)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (23/12)

Προαύλιο

Δημητρίου Π.

Ιωάννου Η.

Κουσιπέτκος Ε.

Κολομπότσιος Ν.

Λαζένκας Σ.

Πρώτος όροφος

Κουτσούμπα Κ.

Μαλάμα Π.

Κλέπκου Σ.

Λέκκα Ι.

Μιχμίζου Δ.

Σκάλες

Παππάς Ι.

Νεδέλκου Χ.

Μπάρα Υ.

Σκένδου Σ.

Νταντινάκη Π.

Δεύτερος όροφος

Αθανασίου Ι.

Γκιάτα Σ.

Δάρδα Σ.

Γιώτα Ε.

Ιωαννίδου Μ.