Μαθητές ανά τάξη 2011-12

Λεπτομέρειες
Τμήμα Αγόρια Κορίτσια Σύνολο
Α1  8 8 16
Α2  11 4 15
Β1  9 12 21
Β2  11 10 21
Γ1  7 10 17
Γ2  7 10 17
Δ1  12 9 21
Δ2  10 9 19
Ε1  8 10 18
Ε2  6 13 19
Στ1  10 11 21
Στ2  12 9 21
Σύνολο 111 115 226

 

   
© 2ο 12θέσιο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Φλώρινας - Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος